• ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • អាលុយមីញ៉ូ ដបប្រឆាំងចោរកម្ម

    អាលុយមីញ៉ូ ដបប្រឆាំងចោរកម្ម

    គម្របដបប្រឆាំងចោរកម្មអាលុយមីញ៉ូម ងាយស្រួលបើកដោយគ្មានឧបករណ៍ពិសេស។ប្រសិនបើស្រាដបមិនត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយទេ គម្របដបប្រឆាំងនឹងចោរកម្មអាលុយមីញ៉ូមអាចត្រូវបានវីសយ៉ាងតឹង។gasket នៃគម្របដបប្រឆាំងចោរកម្មអាលុយមីញ៉ូម, ផ្នែកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្នះ ...
    អាន​បន្ថែម